چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان
آذربایجان شرقی، بستان آباد

13 آگهی استخدام در آذربایجان شرقی،بستان آباد

چند ساعت پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد، قوریگل
1 هفته پیش
شرکت پتروشیمی تبریز
آذربایجان شرقی، تبریز
شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی، نیروی انسانی مورد نیاز خ...
5 روز پیش
سازمان صدا و سیما در تهران و مراکز استان ها
سازمان صدا وسیما در اطلاعیه ای از جذب نیروی فنی در این سازمان در مراکز استان ها خبرداد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز یزد، سازمان صدا وسیما از رشته های برق– گرایش الکترونیک، برق– سیستم های دیجیتال،...
3 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد، بستان آباد
4 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد
5 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد، بستان آباد
7 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد
1 هفته پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد، کوی مهر
2 هفته پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد، بستان اباد
3 هفته پیش شیپور
آذربایجان شرقی، بستان آباد