کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی
تدریس زبان
تدريس
اموزش زبان كودك
خلاقيت
تمام‌وقت
کارشناسی
مربى زبان كودك (خانم) با سابقه ى بيش از پنج سال در مهدها و موسسه هاي معتبر تهران با تسلط بسيار بالا به زبان انگليسي جهت ارائه برنامه اموزشي كودكان دو تا هشت سال - بين بيست و پنج تا سي و پنج سال و داراي روابط بسيار خوب با كودكان - صبر بالا جهت اموزش كودكان با بازي شنبه تا چهارشنبه يازده صبح الي شش بعداظهر 
با پايه حقوق در صورت داشتن شرايط لازمه و قيد شده دو ميليون و پانصد و در صورت ديدن پتانسيل فرد افزايش حقوق خوبي خواهيم داشت. و در صورت همكارى چهار روز در هفته يازده صبح تا پنج بعداظهر شروع حقوق يك ميليون و هشتصد هزار تومان (فرد مورد نظر فاصله ي منزل تا محل كارش ميبايست مرتبط و نزديك باشد)