کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
آگهی استخدام گارسون کمک آشپز قلیان زن / بندر انزلی کمک ٱشپز با تجربه قلیان زن با تجربه کار در سفره خانه سالن دار با تجربه نشانی :بندر انزلی حسن رود رستوران رضایی ۰۱۳۴۴۴۰۳۳۳۴ نوشته استخدام گارسون کمک آشپز قلیان زن / بندر انزلی اولین بار در استخدام ایران پدیدار شد.