کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به چند خانم مسلط در لاینهای مختلف آرایشگری به صورت کاملا حرفه ای و تجربه کاری ودارابودن کارت مهارت مرتبط در آموزشگاه زنانه جهت مربیگری و آموزش نیازمندیم خواهشمندیم فقط افراد متبحر تماس بگیرند مصاحبه ب...