کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک نفر نیروی خانوم جهت انجام امور دفتری نیازمندیم به یک نفر کارگر ساده جهت اموزش و نصب کار فنی نیازمندیم بیمه بعد از سه ماه کاری کارت پایان خدمت الزامی میباشد مراجعه فقط حضوری یا رزومه خودتون رو ار...