تبادل نظر درباره مهندس شیمی

مزایا و معایب شغل مهندس صنایع غذایی مهندس صنایع غذایی
3
از دوستات نظر بگیر
خلیل سرخوش: وقتی همه ی کارخانجات ازروز اول سابقه از. آدم میخواند برای یه کاری که چندرزغاز حقوق میخواند بدند فایده نداره قراردادهاشونم که همش یکساله هست بعداز یکسال هم اگه برخلاف نظرشون کاردرست را انجام بدی آخرش یه کاری میکنند که خودت بزنی بیرون تواین مملکت کاردرست وقانونی وموافق بااستانداردهای روز دنیا اگه انجام بدی میگند چرا کاردرستا انجام دادی چرا کاری که ما بهت گفتیم وانجام ندادی وچرااصلن با استانداردها جلو رفتی چرا خلافی که ما گفتیم و انجام ندادی تازه بقیه همدستهاشونم میاند جلو جوری میشه که به خودت میگی چرامثل خوداشون خلاف نکردی که بخواند زیرپاتو بزنند تواین مملکت هیچ کارخوب ودرستی نمیشه انجام داد همش باید آدم یا خلاف انجام بده یا اختلاس کنه یا دزدی کنه یا ازکار بزنه تا موفق بشه و همه دوستش داشته باشند مملکت ما اینه ورشته صنایع غذایی هم دقیقاا همینه وقتی هم بری پیگیر خلافی که کردند بشی خیلی راحت یه پول میدند یه رشوه میدند رفع ورجوش میکنند چیه کارخودشون ادامه میدند
07:47
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 11:00