از دوستات نظر بگیر

درآمد یک بافنده تابلو فرش چقدر است؟

بافنده تابلو فرش

1400/08/03
زینلی
درامدیک تابلوفرش چقداست
13:38
به تعداد زیادی بافنده تابلو فرش نیازمندیم
1400/08/06
مریم عاطفت
من بافنده فرش هستم واقعا درآمد خیلی کمی داره ولی زحمت زیاد
17:14
یک‌شنبه 7 آذر 1400، ساعت 02:44