کاریابی شهر کار الکترونیکی بوده و کلیه خدمات توسط سایت karjocity.ir انجام میشود
آدرس: خوزستان سربندر فاز سه بلوار بهار روبروی خانه سلامت
مدیریت: بهار پارسانژاد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:08