مشاوره شغلی و ثبت نام متقاضیان جویای کار،معرفی نیروی کار به کارفرما در سطوح مختلف شغلی،آزاد سازی مدرک تحصیلی ،احراز هویت کارگری و کارفرمائی،ثبت بیمه بیکاری،ثبت دادخواست
آدرس: رشت نیروی دریایی بلوار مدرس خ کاشفی نرسیده به مدرسه طالقانی کاریابی آوای شمال
مدیریت: سیداحمد قربانی بیجارپسی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 14:54