کاریابی پارسیان بابل از سال 1385 تا کنون در حال فعالیت بوده وبا هدایت بیش از 6000نفر ازکارجویان شهرستان به فرصتهای شغلی اماده اراءه خدمات اشتغال به کارجویان محترم این شهرستان میباشد
آدرس: بابل -میدان ولایت -جنب زورخانه ساختمان فلاحیان طبقه دوم
مدیریت: حجت علیقلیزاده فیروزجایی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 05:23