کاریابی مقدم کارجویان عزیز را گرامی می دارد و برای جلب رضایت مراجعه کنندگان تمام تلاش خود می کند.
آدرس: میبد خیابان مهرجرد جنب امامزاده بی بی خدیجه خاتون
مدیریت: سید محمد نبوی میبدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:11