کاریابی نیک اندیشان قیرو کارزین
آدرس: فارس شهرستان قیر و کارزین بلوار تختی جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: محبوبه رضائی زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 06:07