کاریابی نیک اندیشان قیرو کارزین
آدرس: فارس شهرستان قیر و کارزین بلوار تختی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: محبوبه رضائی زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:42