با مدیریتی با سابقه و تلاشگر و کارمند اداره کار شهرستان به آدرس روبروی اداره کار
آدرس: دهدشت کمربندی اول مجتمع ادارات روبروی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: مرضیه اسدی تلگرد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:52