کاریابی مجدشازند با8سال سابقه درخشان خدمت بعنوان یک برنددرسطح شهرستان --استان وکشوری
آدرس: شازند-خیابان شهیدصیادشیرازی روبروی بانک مرکزی سپه 3861813967
مدیریت: حسین ابراهیمی مجدآبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 21:45