آدرس: ماهشهر-میدان چهارده معصوم-مجتمع پارس -طبقه هم کف-دفتر مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی غیردولتی آرمان تدبیر
مدیریت: مهدی بوستانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:46