جذب فرصت های شغلی و ارائه به کارجویان
آدرس: شهریار خیابان ولیعصر روبروی بانک رفاه کارگران ابتدای کوچه شهید کیانی پاساژمروارید طبقه 4
مدیریت: مهدیه جلیلی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:23