کاریابی آتی نگر در خصوص امر بکارگماردگی کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است
آدرس: خیابان 22 بهمن.پاساژ خیام.طبقه اول
مدیریت: محمد پورشاهیان جهرمی

47 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در جهرم - شهرک صنعتی.روبروی رودخانه شور
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در جهرم - چهار راه امام حسین
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در جهرم - چهار راه امام حسین
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در جهرم - خیابان شهید باهنر.نبش کوچه6 میوه فروشی تاج
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در جهرم - خیابان منوچهری.چینی فروشی بامداد
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در جهرم - بلوار معلم جنب شهر عکس
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در جهرم - خیابان شهید بهشتی کوچه18
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در جهرم - خ شهید بهشتی.کوچه 18
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جهرم - خیابان منوچهری کوچه9
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جهرم - شهرک انقلاب.خیابان وحدت
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در لامرد - شهرک انقلاب خیابان وحدت
بیمه دارد
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جهرم - میدان امام.کوچه سوپر صحرا.شهید ناظری
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خ 17 شهریور.کوچه شهید منوچهر سیف
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - مطهری جنب آموزشگاه رانندگی اسلامی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خ جانیازان شزقی کوچه 12 اداره آبیاری
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خ جانیازان شزقی کوچه 12 اداره آبیاری
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خ جانیازان شزقی کوچه 12 اداره آبیاری
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خیابان خیام
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خیابان خیام
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خیابان خیام
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - زیبا شهر کاج 11 و 13
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - زیبا شهر کاج 11 و 13
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - زیبا شهر کاج 11 و 13
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - چهار راه سیادت فرعی البرز کوچه 4
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - گراش
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خاراقان کوچه شهید محبی 2
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - چهار راه حافظ روبروی اداره منابع طبیعی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - بلوار سپاه
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در جهرم - خیابان اندیشه
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در جهرم - شهرک صنعتی نرسیده به پلیس راه
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در جهرم - پشت پادگان خیابان حر جنب تاکسی تلفنی معلم
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در جهرم
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - خیابان قدس
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - هواشناسی جاده قیر پامپ بنزین فرهمند
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - بلوار معلم نبش کوچه ی 13 ساختمان رولکس شهر...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - خیابان منوچهری کوچه 7
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - خیابان ایت اله کاشانی قبل از کلینیک قدیم
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - میدان اسد زاده نبش تالار دالاهو
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - میدان ولایت کنار بانک ایران زمین
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - 22 بهمن نبش کوچه 6
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - ازادگان روبرو کبابی حاتم
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جهرم - خیابان سعدی سر کوچه 14
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جهرم - پارکینگ
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جهرم - میدان مصلی خیابان بوستان نبش کوچه 8
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جهرم - 22 بهمن پاساز خیام طبقه همکف واحد 5
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جهرم - کوچه کلینیک روبروی درب کلینیک
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:53