آدرس: ابرکوه -بلوار امام خمینی - روبروی اداره برق - موسسه خیریه و کارآفرینی فدک - کاریابی فدک پیشه ابرکوه
مدیریت: کبری رستگارپناه
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:24