آدرس: آذربایجان شرقی شهرستان بناب خیابان دانشجو روبروی کلینیک شمس ساختمان اصناف طبقه سوم
مدیریت: ایران پیرانی مبارکی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 09:20