کد: 90260389

کاریابی

اصفهان، اصفهان
تاسیس 1400
دریافت فرصت شغلی ومعرفی به کارجویان ومشاوره شغلی
آدرس: میدان آزادی،روبروی بانک ملی،مجتمع تجاری نگین،طبقه 3،واحد94
مدیریت: سمانه بهارلوئی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 10:00