اولین کاریابی دارای مجوز در استان گلستان همراه با ارائه خدمات در زمینه - مشاوره و هدایت شغلی براساس تست های استاندارد - معرفی نیروی تخصصی،آموزش دیده و ساده به کارفرمایان - ارائه مشاوره به کارفرمایان در انعقاد قرارداد مطابق با قانون کار - ارائه خدمات بیمه بیکاری - ارائه تمامی خدمات شغلی به کارجو و کارفرما در قالب کلینیک اشتغال
آدرس: گرگان- خیابان شالیکوبی-بین عدالت 6 و 8 - پاساژ قابوسیه - واحد87
مدیریت: ابوالفضل احمدی نصرآبادی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:34