کاریابی ساوالان خیابان باهنر شمالی
آدرس: مشگین شهر خیابان باهنر شمالی پایین تر از کوچه صاتیلو
مدیریت: صغری خسروی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:38