14 سال سابقه در استان قم /مشاوره شغلی /بیمه بیکاری /فک تعهد دانش اموختگان دانشگاههای دولتی /صدور روادید کار اتباع /صدور پروانه کاراتباع /تمدید پروانه کاراتباع /ابصال پروانه کاراتباع /تغیر محل کار اتباع /اعزام نیرو برای کارفرمایان به صورت رایگان /تنظیم لیست بیمه /تنظیم قرار داد کار بین کار گر و کارفرما /مشاوره کارفرما
آدرس: قم باجک میدان جهاد بلوار رضوی نبش ک3
مدیریت: علی رضائی قمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 07:22