دارای سابقه 17 سال در زمینه مشاوره کار و کاریابی کارجویان عزیز وکارفرمایان گرامی ما هر روز حرف جدیدی برای گفتن داریم خدمات نیک یاد در قالب یک مجموعه و توسط تیم استراتژیک اجرا میشود ما مسئول همه مواردی که در متن و حاشیه کسب و کارمان اتفاق می افتد هستیم ،ما پروژه هایمان را نیمه کاره رها نمی کنیم هیچ وقت و هرگز و به همین دلیل همه میتوانید روی ما حساب کنید. ما چه کار میکنیم؟ تامین نیرو دارای ارشیو به روز جویندگان کار- ثبت بیمه بیکاری - صدور تجدید و تمدید پروانه کار اتباع - مشاوره تخصصی کار
آدرس: اصفهان- خ شمس آبادی- نرسیده به مادی فرشادی- جنب بانک سپه- مجتمع آلاء- طبقه اول واحد102
مدیریت: زهرا کریمی

91 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - خ شیخ صدوق
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - شیخ صدوق
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - خ شمس ابادی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سروش بادران
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - خ توحید
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - سی وسه پل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خ کاوه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سروش بادران
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - چهار باغ بالا
حقوق 15,000,000 - 20,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خ کاشانی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خ کاشانی
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خور
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خور
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اصفهان - خور
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سروش بادران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - چهار باغ بالا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سروش بادران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سروش بادران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - پل وحید
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خور
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خور
حقوق 15,000,000 - 20,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خ نظر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اصفهان - خورو بیا بانک
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در اصفهان - خ شیخ صدوق
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در اصفهان - خ شیخ صدوق
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مبارکه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی نجف اباد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در اصفهان - خ سجاد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی نجف اباد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی نجف اباد
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اصفهان - خ بزرگمهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اصفهان - خ امام خمینی
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اصفهان - شاپور جدید
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی سجزی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اصفهان - شاپور قدیم
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اصفهان - سپاهان شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - چهار باغ عباسی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی جی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - دروازه دولت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - شهرک صنعتی جی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:59