مرکزی ثبت شده زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی خوزستان که مشاوره کاریابی و اشتغالزایی را به افراد جویای کار ارائه می دهد
آدرس: خرمشهر چهار راه شهید مطهری کوچه پیام طبقه فوقانی فست فود سی تو
مدیریت: فاطمه پوراکرمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 14:56