کاریابی تدبیر کاران جنوب
آدرس: رسالت حنوبی- کوچه بدر- رو به روی دانشکده پرستاری- ساختمان تدبیر
مدیریت: سیده مطهره هاشمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:19