خیابان امام - نرسیده به پل آغبلاغ - جنب کوچه سهند10-موسسه کاریابی فرمند
آدرس: خیابان امام -نرسیده به پل اغبلاغ- روبروی لباس فروشی اقایی -جنب کوچه سهند 10
مدیریت: خلیل نبیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 03:56