از سال ۸۸ با دریافت مجوز از وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی تاسیس و یکی از کاریابی های نمونه کشوری می باشد
آدرس: استان البرز کرج رجایی شهر بلوار رستاخیز بین خ ۱۱و۱۲ غربی پلاک۳۲۱ طبقه اول
مدیریت: الهه کرمی

81 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در کرج - فرودگاه پیام
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در کرج - جهانشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - دهکده صنعتی هلجرد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - اتوبان کرج قزوین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - چهارراه طالقانی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - سه راه گوهردشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - جاده کرج قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - جاده کرج قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - دهکده صنعتی هلجرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - اتوبان کرج قزوین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - شهرک صنعتی صفادشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - شهرک صنعتی بهارستان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - گلشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در فردیس - شهرک صنعتی صفادشت
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در فردیس - شهرک صنعتی صفادشت
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - جاده آبیک قزوین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - جاده آبیک قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - جاده مخصوص کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - خ درختی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - خ درختی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - جاده کرج قزوین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - گرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - جاده مخصوص کرج
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - جاده مخصوص کرج
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - هشتگرد
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - هشتگرد
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - هشتگرد
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ - هشتگرد
بیمه دارد
تمام وقت
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:24