کاریابی نیکان از سال 1383 با مجوز از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع به فعالیت نموده و در طی این سالها به کمک کارشناسان خود در بخش های مختلف کشاورزی و خدماتی معرفی نیرو نموده است. فعالیت های دیگر کاریابی از جمله استفاده از بحث تخفیفات بیمه ای برای کارفرمایان، مشاوره به کارفرمایان و کارجویان بابت تنظیم قرارداد، معرفی کارجویان فاقد مهارت به سازمان فنی و حرفه ای و ......می باشد
آدرس: گلستان گرگان خیابان ولیعصر عدالت 5 مجتمع آریا طبقه 4 واحد 125
مدیریت: افشین اسماعیل پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 20:39