جذب فرصت های شغلی و ارائه به کارجویان
آدرس: اسلامشهر خیابان زرافشان نبش کوچه 11 پلاک 5 واحد 3
مدیریت: مهدی داودزاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:48