دفتر کاریابی باران با هدف امیدبخشیدن به زندگی همشریان فعالیت خودش را آغاز کرده و امیدواریم به گونه ای عمل نماییم تا به مانند قطرات باران نویدبخش آینده ای روشن برای کارجویان عزیز باشیم.
آدرس: خوزستان-رامهرمز-خیابان انقلاب-نرسیده به اداره پست مرکزی
مدیریت: امین هنر
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:13