کاریابی تلاش آماده انجام خدمات مشاوره های شغلی و کارآفرینی، بیمه بیکاری، طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان، خدمات روادید اتباع خارجی و ... می باشد
آدرس: زرین شهر خ امام شمالی پاساژ امام رضا ع طبقه اول واحد 2
مدیریت: سید مهران نورالهی

29 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مجلسی
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در لنجان - شهرک صنعتی مجلسی
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مجلسی
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مجلسی
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در لنجان - زرین شهر خیابان سعدی
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - مجتمع فولاد مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - شهرک صنعتی فولاد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اصفهان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - سده لنجان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - فولادشهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی نجف آباد 2
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - سده لنجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - ذوب آهن
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فلاورجان - شهرک صنعتی اشترجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در لنجان - شهرک صنعتی فولاد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 5 آبان 1401)
 در لنجان - جاده باغ بهادران شهرک صنعتی فولاد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:30