این کاریابی با توجه به ضرورت بازار کار و کمک به توسعه اشتغال با رویکرد شایستگی و دستیابی آسان تر کارفرمایان به نیروی کار شایسته تاسیس شده است.
آدرس: یزد-میدان ریاضی-ابتدای بلوار جهاد-ساختمان ایساتیس
مدیریت: محمد دیانتی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:48