کاریابی کارسازان در تمام زمینه های شغلی اعم از دفتری حسابداری و خدماتی فعالیت دارد
آدرس: چالوس خ 17 شهریور کوچه شهید ابراهیمی جنب بانک سپه
مدیریت: مهناز صالح
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 18 آذر 1402، ساعت 23:48