به همت گروه کارشناسان تامین اجتماعی و اداره کار جهت خدمات - مشاوره تخــصصی در حوزه تامین اجتماعـی و اداره کار - ثبت نام کارجویان در سامانه ملـی و صدور کارت بیکاری - احراز هویت کارجویان و کارفرمایان و تامـین نیروی کـار - مشاوره، تشکیل و پیگیری پرونده منقاضیان بیمه بیکاری - تشکیل پرونده های متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور - مشاوره در توسـعه کارآفـــرینی و کسب و کار های نوین
آدرس: خیابان دانشگاه - نرسیده به فرماندهی انتطامی - نبش کوچه 9 دانشگاه طبقه 5
مدیریت: حسن خروشی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:18