کاریابی آفرینش،اصفهان- دولت آباد- بلوار طالقانی- روبروی بانک سپه- کوچه ابوعمار فرعی 20 شرقی- پلاک 25
آدرس: اصفهان- دولت آباد- بلوار طالقانی- روبروی بانک سپه- کوچه ابوعمار فرعی 20 شرقی- پلاک 25
مدیریت: محمد رحیم شاهین

11 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در برخوار - برخوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهین شهرومیمه - منطقه صنعتی محمود آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در برخوار - منطقه صنعتی دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:27