انجام خدمات دادخواست-بیمه بیکاری-مشاغل سخت وزیان آور-مشاوره شغلی-معرفی به کار
آدرس: مشهد-هاشمیه - نبش هاشمیه 6- مجتمع آبان پلازا - طبقه 4- واحد 405
مدیریت: سیدمحمد افتخار
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:42