آدرس: همدان,نهاوند چهارراه آزادگان پاساژ لطیفی طبقه همکف کاریابی کارگستر
مدیریت: لیلا مومنی

13 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نهاوند - خیابان حافظ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در نهاوند - خیابان کمربندی
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در نهاوند - روبروی روستای بیان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نهاوند - روستای ده حیدر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نهاوند - کیلومتر20 جاده نهاوندملایر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نهاوند - میدان مادر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نهاوند - سرجاده سفیدخانی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نهاوند - خیابان آزادگان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نهاوند - شهرک صنعتی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نهاوند - شهرک شهیدحیدری
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نهاوند - کیلومتر5جاده کرمانشاه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نهاوند - سه راه مهدیه
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نهاوند - روبروی سپاه
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:16