این موسسه تنها موسسه کاریابی در سطح شهرستان کوهسرخ است.
آدرس: شهرستان کوهسرخ- شهر ریوش- بلوار امام علی- مجتمع تجاری مروارید- طبقه بالا
مدیریت: سیدهادی سیادتی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:28