کاریابی بامداد با رویکرد یافتن شغل متناسب با تخصص وتوانمندی فردی مشغول به فعالیت می باشد . کاریابی تخصصی مهارت ماست
آدرس: اراک خیابان دانشگاه ابتدای خیابان آیت اله غفاری روبروی داروخانه درمان
تلفن: 33254515 
مدیریت: مهدی نظام آبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 21:07