کاریابی عدالت کردکوی شروع بکار در تاریخ 1385/05/01 نموده است
آدرس: گلستان - شهرستان کردکوی - خیابان ولیعصر - روبروی بانک کشاورزی
مدیریت: ابوالفضل عرب
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 22:17