آدرس: خیابان بهشتی - حدفاصل چهارراه شاهد و زیارتی -کوچه آزادی - مجتمع نور
مدیریت: قدرت الله روشن

25 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در شاهین‌شهر - میدان راوند - خیایان ابوالرضا راوندی...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - جاده نوش آباد -شهرک کویر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - بعداز پلیس راه راوند - سمت چپ انتهای...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - اصفهان- میدان امام-بازار بزرگ- بازار قهوه...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - اصفهان - میدان امام- بازار بزرگ- بازار...
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - بعداز پلیس راه راوند - بوستان سوم
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - جاده نوش آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - جعفرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - راوند - بعد از پلیس راه راوند - بوستان3
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - جعفرآباد - امیرکبیر1-لاله2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - شهرک صنعتی راوند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در آران وبیدگل - کویر مرنجاب
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - خیابان نطنز- انتهای کوچه حسین پور
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - جاده اردستان- شرکت فولاد امیرکبیر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در آران وبیدگل - شهرک سلیمان صباحی- بلوار هیئت امنا...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در آران وبیدگل - شهرک هلال
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کاشان - بلوار مطهری- مقابل بریدگی - برق صنعتی...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:41