دفتر کاریابی همیار از سال 95 فعال بود و برای دومین دوره به کار خود ادامه می دهد. این دفتر با دارا بودن کادری فعال در زمینه های حقوقی و روابط کار آماده ارائه خدمات به کارجویان و کارفرمایان می باشد.
آدرس: زنجان خ 17 شهریور نبش کوچه قدوسی طبقه فوقانی سپید کاج
مدیریت: سهیلا حسنی

15 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در زنجان - جاده بیجار شهرک صنعتی روی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی روی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در زنجان - کاریابی ثمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی روی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی نوآوران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی علی آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی عل آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی نوآوران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - جاده تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی نوآوران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی علی آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زنجان - جاده قدیم زنجان تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی نوآوران زنجان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زنجان - جاده قدیم زنجان به تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زنجان - شهرک صنعتی علی آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 18:27