آدرس: گلستان-گنبد کاووس-ابتدای خیابان طالقانی شرقی ، جنب سینما مهر ایران ، مجتمع سعدی ، طبقه دوم ، واحد 6
مدیریت: یعقوب خواجه

34 آگهی استخدام

shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای طالقانی شرقی ، جنب سینما مهر...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - نبش خیابان خرمشهر ، روبروی اداره برق
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - جاده داشلی برون ، جنب سازمان فنی...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - بلوار دانشجو ، تقاطع خیابان...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، خیابان...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، خیابان...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، بین وحدت و...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، بین وحدت و...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - انتهای حافظ جنوبی ، ابتدای خیابان...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - بلوار دانشجو ، جنب دانشگاه پیام نور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی ، پاساژ نصیری ،...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - انتهای حافظ جنوبی ، نرسیده به تقاطع...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای جاده مینودشت ، بعداز اولین...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای جاده مینودشت ، بعداز اولین...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - امام خمینی شمالی ، بین بعثت و شریعتی...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای خیابان سپاس
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی ، روبروی پارک...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی ، روبروی سازمان...
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای جاده مینودشت ، بعد از اولین...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای جاده مینودشت ، بعدازاولین...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - ابتدای جاده مینودشت ، بعداز اولین...
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی ، پاساژ نصیری،...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، بین...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، بین...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی ، بین...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی ، بعد از بلوار...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان شریعتی شرقی ، نرسیده به...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - نور آباد ، خیابان خلیج فارس ، کوچه...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - نور آباد ، خیابان خلیج فارس ، کوچه...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان سعدی شمالی بین بعثت و شریعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان شهید مطهری ، ساختمان پزشکان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان شهید مطهری ، ساختمان پزشکان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس - خیابان سعدی شمالی بین بعثت و شریعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (جمعه 7 آذر 1399)
 در گنبد کاووس - خیابان شهید کلاهدوز ، پشت گردان ورزی...
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 08:12