با تدبیر شاغل شوید
آدرس: لرستان -الیگودرز -خ امام خمینی غربی-خیابان سادات پ30
مدیریت: سمیرا گودرزی

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در الیگودرز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در الیگودرز - الیگودرز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در الیگودرز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در الیگودرز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در الیگودرز - میدان علی ابن ابیطالب
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در الیگودرز - کیلومتر 8 جاده ازنا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در الیگودرز - کیلومتر 3 جاده اصفهان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ازنا - خیابان ولیعصر شمالی
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در الیگودرز - خیابان مدرس
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:45