انجام شرح وظایف کاریابی و خدمات ثبت شکایت ، بیمه بیکاری ، اتباع و سخت و زیان آور
آدرس: مشهد - بلوار شهید قرنی - قرنی 21 برج جاودان ورودی اداری 5 طبقه سوم واحد 355
مدیریت: محمود لاری گل
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:16