آدرس: خراسان رضوی - سرخس- نبش مصلی 15 -موسسه کاریابی لقمان سرخس
مدیریت: طاهره نجفی زیدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 04:40