آدرس: خراسان رضوی - سرخس- نبش مصلی 15 -موسسه کاریابی لقمان سرخس
مدیریت: طاهره نجفی زیدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 10:48