زابل خیابان فرهنگ بین فرهنگ 20-22
آدرس: خیابان فرهنگ بین فرهنگ 20-22
مدیریت: شیرین ارباب بیکس

10 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - طالقانی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - طالقانی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - فلکه شهرداری
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - طالقانی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - طالقانی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - مطهری
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - طالقانی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - خ دانشگاه
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در زابل - ترمینال
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زابل - چهارراه زهک
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 11:56