اولین کاریابی در شهر ساوه ، همچنین کاریابی راهنما به عنوان کاریابی نمونه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته شده است.
آدرس: ساوه ، بین میدان شهدا و شهرداری، بین امام خمینی 4 و 6
مدیریت: میر رسول مصلحی میلانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:48