آدرس: اصفهان خیابان هزار جریب خیابان کارگر ورودی مرکز آموزش شهید رجایی دپارتمان مهارت و اشتغال کاریابی کارمنداصفهان میدان لاله حد فاصل خیابان لاله شمالی و خیابان بعثت خیابان ابوریحان شرقی نبش بن بست ابوذر موسسه کاریابی کارمند
مدیریت: محمدرضا شاهین
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 21:13